Helena-Magdalenas Livsguide

          - för ditt livs högsta syfte! 

ASTROLOGI

Om du bokar tid med mig behöver jag veta födelsedag - klockslag -och plats du är född på!

I mitt arbete som astrolog arbetar jag med Ditt personliga horoskop. Vi föds alla med alla planeter i olika tecken och hus. Det tecken som vår sol stod i när vi föddes är det vi säger att vi är, t ex jag är Våg.

Men det finns mer viktiga delar i ett horoskop, tex Din Ascendent (det tecknet som steg över horisonten) när Du föddes. Det är oftast det andra gissar att vi är för det är till viss del vår fasad utåt.

Var vi har vår Måne har betydelse för hur vi reagerar känslomässigt och på vilket sätt vi visar våra känslor. Så fortsätter det med de olika planeterna och husen.

Tittar jag på Ditt personliga födelsehoroskopet så belyser det de kvaliteer du föddes med och som du har under hela detta liv. Det är svagheter och styrkor, influenser och karmiska teman.

Som astrolog vid en reading kan jag även tolka transiter dvs hur planeterna står nu på himlen och påverkar det sätt som planeterna stod då du föddes.

I det tecken och hus Jupiter befinner sig kan jag se var du kan expandera och vad som är gynnsamt för dig under en viss period. Uranus står för förändringar och Saturnus står för läxor.

Alla planeter och hus har sin betydelse och det är den som astrologer är så fascinerade av, att se vad som påverkar dig. Astrologin står mer för helheter och större influenser, det går inte att fråga om detaljer i en astrologisk reading. Det kan du göra vid en medial reading!

Astro-reading: Mitt arbete är ca 1,5 timme innan vi sedan har ett samtal så därför är priset 1500:- tid bokas via sms på 0768-904 906 Jag ringer sedan upp dig på avtalad tid. Jag rekommenderar dig att införskaffa appen TapeACall så du kan spela in samtalet. I annat fall ber du mig spela in samtalet så kan jag skicka det till dig efteråt. 

Om Astrologi

Astrologin härrör från Babylonien och utvecklades i Egypten och Persien. Fram till medeltiden var det samma disciplin som astronomin. Läran omtalas bland annat i Bibeln (se Matt 2) där det talas om stjärntydare (så kallade mager) från Persien som besöker Jesu födelseplats.

I stort sett alla mytologier har haft åskådningar av stjärnhimlen, det vill säga kunskap om jorden och dess närplaneter. Bland annat kunde man särskilja mellan exempelvis meteoroider och kometer. PersernNizami Aruzi behandlar astrologins grunder och berättar om sin samtids berömda utövare av yrket i det tredje kapitlet i sitt verk Fyra skrifter. (Wikipedia)

Astrologer

Det var vanligt att astronomer även var astrologer en bit in på 1600-talet. Till exempel var både Tycho Brahe och Johannes Kepler såväl hovmatematiker, -astronomer och -astrologer i Prag och var därmed skyldiga att ställa horoskop inför viktiga beslut.

Kepler grubblade över tänkbara förklaringsmodeller men drog sig för att postulera en strikt kausal påverkan från planeterna på de jordiska skeendena. Allt han kunde konstatera var att saker på jorden skedde i enlighet med att himlakropparna intog de olika, redan i senantiken utforskade interplanetära aspekterna. Till dessa tillade han efter egna studier solekliptikans (zodiakens) delning på 5 och 7, de så kallade kvintil- och septilaspekterna.

En av världens mest kända astrologer är den franske siaren Nostradamus. Bland berömda sentida vetenskapsmän som engagerat sig i astrologi märks framför allt Isaac Newton och C.G. Jung.

Eftersom sideriska tabeller med planeternas positioner finns behöver en astrolog idag inte vara astronom. Likaså behöver dagens astrologer inte vara matematiker då dataprogram övertagit de mödosamma uträkningarna.

I modern tid sett har två franska matematiker/statistiker engagerat sig i frågan om astrologin håller för en modern, naturvetenskaplig prövning, Paul Choisnard, även känd under pseudonymen Flambart, samt Michel Gauquelin. Den senare vann ryktbarhet genom sin upptäckt av "marseffekten", som påstås visa ett samband mellan Mars position på himlen och framgång inom vissa yrken (speciellt inom sport). Marseffekten har dock visat sig bero på metodfel hos Gauqelin se även [3] (Wikipedia)